Strona Główna · Intencje Mszalne · Artykuły · Linki · Kontakt · Download · Kategorie Newsów · Nr Konta Bankowego BS Jawor O/Bolków 26 86471059 0411 3700 2004 0001 29 Maj 2016
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Parafia św.Jadwigi w Bolkowie
Ogłoszenia
Formalności kancelaryjne
Schematyzm Dekanatu Bolków
Świątynie gminy Bolków
Kronika Parafialna
Coś dla młodzieży...
Liturgiczna Służba Ołtarza Bolków
Galeria parafialna
Ostatnie Artykuły
Przez ulice Bolkowa...
Pofestiwalowy Koncer...
Występ Górniczego Ch...
Wyniki XII Diecezjal...
Droga Krzyżowa ulica...
Liturgia dnia
Witamy


Image Hosted by ImageShack.us

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
w BolkowieRzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim". J 6,53-56


Msze Święte

Dni powszednie

7:00 i 18:00

Niedziele i święta

7:00, 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00

Wolbromek 9:00
Stare Rochowice 11:00
Świny 11:00

LITURGIA DNIA


Kancelaria czynna :

poniedziałek 16 - 17
piątek 16 - 17
sobota 9 - 10

29 maja IX niedziela wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

29 maja IX niedziela wielkanocna


1. Dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca maja w oktawie Bożego Ciała.

W poniedziałek i we wtorek procesja eucharystyczna po nabożeństwie majowym

2. We wtorek w ostatnim dniu maja święto Nawiedzenia NMP. Nagrody dla dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach majowych.

Ostania próba generalna dla młodzieży bierzmowanej po wieczornej Mszy św.

3. W środę wspomnienie św. Justyna , męczennika

Obchodzimy Dzień Dziecka. Pamiętajmy o dzieciach, kochajmy dzieci i pomagajmy.

4. Rozpoczyna się miesiąc czerwiec, w tradycji Kościoła związany z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po wieczornej Mszy świętej. W niedzielę o godz. 17.30.

5. W środę spowiedź święta dla młodzieży, rodziców, świadków od godz. 16.30. Zapraszamy

6. W czwartek, 2 czerwca uroczystość bierzmowania w naszej parafii, z poświęceniem odnowionego ołtarza NSPJ. Mszę świętą celebruje ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Dec. Zapraszamy wszystkich dobrodziejów

7. W piątek uroczystość NSPJ. Ze względu na bierzmowanie zakończenie oktawy Bożego Ciała przeniesione jest na piątek. W kościołach filialnych Msza św. z procesją i z poświeceniem wianków o godz. 16.00. W Bolkowie o godz. 18.00. Zapraszamy

8. W sobotę Czcimy Niepokalane Serce NMP

9. W sobotę pielgrzymka na Lednicę. Wyjazd o godz. 5.00. Zachęcamy! Są jeszcze wolne miejsca.


10. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

Odwiedziny chorych piątek DPS i ZOL, Ks. Łukasz będzie u swoich podopiecznych. W sobotę ks. Tomasz normalnie w domach u chorych.

11. Tradycyjnie w I niedzielę czerwca ogólnopolskie Święto Dziękczynienia. Zbieramy ofiary do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

12. Bóg zapłać Bogu znanym Darczyńcom za wpłaty na kościół: 50zł i 100 zł. Budowniczy III ołtarza - 280 zł.


Nowożeńcy P. Anna Maciej Wojewodowie ofiarowali Matce Bożej korale perłowe .

13. Pożegnaliśmy śp. Konstancję Iłendę ur. 1927 r. Wieczne odpoczywanie…

14. Do nabycia prasa katolicka


List pasterski Episkopatu Polski przed kanonizacją o. Stanisława Papczyńskiego - do odczytania w niedzielę 29 V
Diecezja Świdnicka

List pasterski Episkopatu Polski przed kanonizacją o. Stanisława Papczyńskiego - do odczytania w niedzielę 29 V

OJCIEC STANISŁAW PAPCZYŃSKI – ORĘDOWNIK GODNOŚCI I ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

List Pasterski Episkopatu Polski

przed kanonizacją Ojca Stanisława PapczyńskiegoDrogie Siostry i Drodzy Bracia,

w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę króla Salomona, w której prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobrobytu. W Ewangelii natomiast Chrystus stawia nam jako wzór setnika, który znając swoją słabość i grzeszność, jednocześnie głęboko wierzy w Jezusa i Jego moc uzdrawiania. To za setnikiem prosimy Chrystusa w każdej Mszy św. o nasze uzdrowienie: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo […]. Święty Paweł przypomina nam, że nie ma innej Ewangelii niż ta, że Jezus umarł za nasze grzechy, a po trzech dniach zmartwychwstał.

Bóg wzbudza nieustannie nowych świadków, którzy w konkretnym miejscu i czasie pomagają ludziom przyjąć Ewangelię i żyć nią na co dzień. Niektórych z nich Kościół uznaje i ogłasza świętymi. Za kilka dni, 5 czerwca w Rzymie, papież Franciszek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Polaka – Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są autentycznymi wzorami życia i orędownikami u Boga, oraz że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła i świata naszych czasów.

Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności w nauce, a później z powodu wojen i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat, założył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł w opinii świętości w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964 r. powiedział: Ojciec Papczyński znał swój Naród i wiedział, co jest jego mocą i siłą. Dlatego dał Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie. Jego życie i postać są nadal aktualne; […] musimy go naśladować.Stworzeni na obraz Miłosiernego Boga i powołani do świętości

Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i widział w nim dar Trójcy Świętej. Pisał: Wiedz, że zostałeś stworzony z niczego, […] dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś uczyniony tak piękny, że oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyższasz wszystkie stworzenia. Bóg okazuje ci życzliwość z czystej, bezinteresownej miłości do ciebie. Z niej to pochodzi, że Bóg chce się z nami pojednać, dobrze nam czynić i okazywać nam miłosierdzie. Nowy Święty wzywa również dzisiaj: Kontempluj miłosierdzie Boże! Głoś, że serce Boga jest dla wszystkich otwarte i zapewniaj, że przed żadnym grzesznikiem, dopóki gotów jest pokutować, nie jest zamknięta droga do zbawienia. Dziś, jak przed trzema wiekami, Ojciec Papczyński zapewnia nas: Za ciebie twój Zbawiciel, najlepszy Pasterz, oddał swoje życie. Jesteś pełen grzechów? Jezus przyszedł zbawiać grzeszników. Oddaj się cały Jezusowi, a cały Jezus będzie twój. Naprawdę jest wielkim szczęściem posiąść Ducha Świętego, jeszcze większym działać według Ducha Świętego, a największym – dopełnić swych dni w Duchu Świętym.

Pragnąc wszystkich prowadzić do świętości, Ojciec Papczyński napisał swego rodzaju podręcznik życia duchowego dla świeckich i duchownych. Rozpoczął go stwierdzeniem, że człowiek stworzony przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu poświęcony jest Jego mistyczną świątynią. Dalej zaś zapisał: Jak wielka jest wasza chwała! Jakaż godność! Pierwszym poświęceniem naszej świątyni jest, zdaniem Ojca Papczyńskiego, sakrament chrztu, w którym Duch Święty konsekruje nas dla siebie. Dlatego nasz Święty zachęca wszystkich do radosnego celebrowania rocznicy swego chrztu i do wdzięczności za to wydarzenie każdego dnia. Jakże cenne jest to wezwanie w 1050. rocznicę Chrztu Polski!Niepokalane Poczęcie Maryi

Kard. Tarcisio Bertone podczas Mszy beatyfikacyjnej w Licheniu w 2007 r. tak scharakteryzował Ojca Papczyńskiego: Przez całe życie kierowała nim Maryja. W tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia nowy Błogosławiony podziwiał moc Chrystusowego Odkupienia. W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności każdego człowieka, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w niebie.

Pod koniec ubiegłego wieku święty Jan Paweł II dogmat o Niepokalanym Poczęciu nazwał syntezą wiary chrześcijańskiej, a zwracając się do Maryi, wołał: Przez Twoje Niepokalane Poczęcie została nam dana nadzieja zwycięstwa. Jakże podobnie brzmi, często powtarzane przez Ojca Papczyńskiego, zawołanie: Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną. Bóg zapewnia nas przez to misterium, że – tak jak Maryja – zostaliśmy przez Niego ukochani przed wiekami i powołani do życia wiecznego w niebie. Jego miłość jest zawsze pierwsza i zawsze większa od naszych grzechów. Dlatego Ojciec Papczyński woła: Ty, człowieku, pojawiłeś się jako rezultat Boskiego zamysłu. Ciebie sama Najświętsza Trójca wzniosła sobie na świątynię. O, jak bardzo powinieneś podziwiać i śledzić tę troskliwość o ciebie Najlepszego Boga Ojca, która wyprzedziła jeszcze twoje narodzenie! Jaką gorliwością powinieneś Mu się odwzajemniać! Obyś usilnie współpracował zarówno ze swoim powołaniem, jak też z każdą łaską Bożą!Modlitwa za zmarłych

Za czasów Ojca Papczyńskiego przez Rzeczpospolitą przetaczały się nieustanne wojny, panowały głód i choroby. Z tego powodu umierało wielu ludzi, często nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem. Dla swego zakonu więc, jako drugi cel po szerzeniu czci Niepokalanego Poczęcia Maryi, Ojciec Papczyński ustanowił modlitwę i ofiarę za zmarłych. Miewał wizje czyśćca i poległych żołnierzy, którzy prosili go o wstawiennictwo u Boga. Dlatego często nawoływał: Módlcie się za przebywających w czyśćcu, bo nieznośnie cierpią. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia słowa Założyciela Księży Marianów brzmią jeszcze mocniej niż zwykle: Jakie może być większe miłosierdzie niż okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, na pewno przygotowują sobie nieśmiertelne życie.Umiłowanie człowieka i Ojczyzny

Ojciec Papczyński powtarzał, że pragnąc Bożego miłosierdzia, mamy je świadczyć wobec drugiego człowieka. Pisał: Miłość jest duszą, światłem, życiem zakonów oraz każdej ludzkiej społeczności. Sam nie pozwolił żadnemu potrzebującemu odejść bez wsparcia. Troszczył się o ubogich, chorych i umierających, wspierał przytułki i szpitale, pocieszał strapionych, upominał się o odrzuconych i traktowanych niesprawiedliwie. Świadom rosnącej wówczas plagi alkoholizmu, słowem i własnym przykładem uczył trzeźwości i wskazywał drogę do wewnętrznej wolności. Wszelkie dzieła miłosierdzia podejmował z miłości do Boga i człowieka, ale też z miłości do Ojczyzny. Pisał, że przez Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić. Jego miłość do Polski była na tyle znana, że Sejm Koronacyjny Rzeczypospolitej z 1764 r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o beatyfikację cudami słynącego Polaka Stanisława Papczyńskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. uznał go za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Ojciec Stanisław wzywa nas dziś tak samo, jak ponad trzysta lat temu: Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw Boskich niż ludzkich. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla Ojczyzny. […] Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie mętów społecznych. Dajcie Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, to jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się Ojczyzna.Umiłowani w Chrystusie Panu,

zbliżająca się kanonizacja błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego jest zaproszeniem, abyśmy na nowo przyjęli miłosierdzie Boga i odnowili łaskę naszego chrztu, abyśmy na darmową miłość Boga odpowiedzieli miłością wobec Niego i miłosierdziem wobec żyjących i umarłych. Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie umocnieniem naszej nadziei!Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 372. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie i Poznaniu

w dni 15 kwietnia 2016 r.List należy odczytać w niedzielę, 29 maja 2016 r.


Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.


Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy.
Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30).


22 maja 2016 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Ogłoszenia duszpasterskie

22 maja 2016 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej1. Uroczystość Trójcy Najświętszej stawia nas wobec tajemnicy i bogactwa wewnętrznego życia Pana Boga. Uznajemy uroczyście „ jedność Osób Bożych w potędze ich działania”. Kończy się czas Komunii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj uroczystość Rocznicy Komunii św. dzieci klas III Sz.P. Dzieci rocznicowe zaczynają dzisiaj Biały Tydzień. Od rodziców parafia otrzymuje czerwoną kapę. Bóg zapłać za ten dar ołtarza

3. We wtorek , NMP Wspomożycielki Wiernych.

4. W środę o godz. 17.00 próba sypania kwiatów dla dziewczynek . Po Mszy św. próba dla klas III Gimnazjum.

5. W najbliższy czwartek przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Aktem publicznym i uroczystym pragniemy uwielbić Chrystusa Eucharystycznego, który jest pokarmem dla naszej duszy. Dzięki Ciału Pana Jezusa ” życie mamy w sobie”....
Parafii pw św. Jadwigi Śląskiej INTENCJE MSZALNE: 22.05.2016 – 29.05. 2016
Intencje mszalne

Parafia pw św. Jadwigi Śląskiej
INTENCJE MSZALNE: 22.05.2016 – 29.05.2016


Niedziela 22.05.2016 r.
7.00 †Rozalia HRANKOWSKA w 30 dniu po pogrzebie – od Uczestników Mszy pogrzebowej
8.00 †Marian SOKOŁOWSKI w 30 dniu po pogrzebie – od Uczestników Mszy pogrzebowej
09.30 UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
12.00 †Jan i ††z Rodziny DUSZA i WOJTOWICZ
18:00 †Ryszard HYŻYŃSKI w 9 rocz. śm. oraz †Ewa, †Adrian, †Katarzyna KOTKOWSCY – od Grażyny z Dziećmi i Andrzeja

Poniedziałek 23.05.2016 r.
7.00 Intencja wolna
18:00 †Genowefa HAJDUGA – od Szwagra Bronka z Rodziną

Wtorek 24.05.2016 r.
7.00 Intencja wolna
18.00 O Błogosławieństwo Boże dla HELENKI w 2 rocz. urodzin – od Rodziców i Dziadków

Środa 25.05.2016 r.
7.00 †Anna, †Piotr, †Rozalia z Rodziny HRANKOWSKICH
18.00 †Eugenia MOLFA w 30 dniu po pogrzebie – od Uczestników Mszy pogrzebowej

Czwartek 26.05.2016 r.
7.00 Intencja wolna
8.00 †Mama Paulina CINCIO – od Syna z Rodziną
11.00 ZA PARAFIAN
18.00 †Mama Krystyna SYLLA oraz ††z Rodziny ONOSZKO – od Córki
z Rodziną

Piątek 27.05.2016r.
7.00 Intencja wolna
18:00 †Genowefa i Alojzy HAJDUGA oraz †Dorota GODZIC – od Marii Sobol
z Rodziną
18.00 ††Rodzice: Wiktoria i Władysław GODZIC – od Córki

Sobota 28.05.2016 r.
7.00 †Stanisława (f) i †Ludwik BIELEC
18.00 † Regina PASALSKA w 30 dniu po pogrzebie – od Uczestników Mszy pogrzebowej

Niedziela 29.05.2016 r.
7.00 †Julia i †Franciszek BIAŁEK
8.00 ††Rodzice: †Maria i †Wacław WIEJA oraz ††Siostry: Klara i Teresa – od Syna z Rodziną
10.00 †Jan i †Aniela GACKIEWICZ – od Rodziny
12.00 †Mieczysław CHACZKO – z racji urodzin – od Rodziny
18:00 †Rodzice: Teodora (f) i †Franciszek KLENIUK – od Rodziny


Intencje Mszalne w Kościołach Filialnych
26.05.2016 – BOŻE CIAŁO


• Wolbromek – Godz. 9.00

Intencja wolna

• Świny – Godz. 11.00

†Leokadia, †Aniela, †Helena – o łaskę nieba

• Stare Rochowice – Godz. 11.00

†Józef WIECZOREK w 30 dniu od pogrzebu od uczestników Mszy św. pogrzebowej


Intencje Mszalne w Kościołach Filialnych
29.05.2016


• Wolbromek – Godz. 9.00

†Alojzy PONITKA – od chrześniaka Zbigniewa

• Świny – Godz. 11.00

†Lucyna, †Zofia, †Stanisław JAROSZ – od Rodziny

• Stare Rochowice – Godz. 11.00

†Gertruda SKIBIAK – od Koła Różańcowego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 maja 2016 r. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Ogłoszenia duszpasterskie

15 maja 2016 r. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wieńczy okres Wielkanocny. Duch Święty oświeca nas, przychodzi z pomocą słabości, pomaga wyzwolić się z grzechu, odradza wewnętrznie, rozpala w sercu Bożą miłość. Nieustannie jest z nami Duch Ojca i Syna, który wciąż nas przemienia i uświęca, obdarzając swoimi darami.

2. W parafii naszej uroczystość I Komunii św. dla 66 dzieci klas II. Dla dzieci rozpoczyna sie tzw. Biały Tydzień. W tygodniu nabożeństwo majowe o godz.17.30 ...


Parafii pw św. Jadwigi Śląskiej INTENCJE MSZALNE: 15.05.2016 – 22.05. 2016
Intencje mszalne

Parafia pw św. Jadwigi Śląskiej
INTENCJE MSZALNE: 15.05.2016 – 22.05.2016


8 maja 2016 VII Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

8 maja 2016 VII Niedziela Wielkanocna1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Minął 40 dzień po Zmartwychwstaniu. "Pan wśród radości wstępuje do nieba"....

Parafii pw św. Jadwigi Śląskiej INTENCJE MSZALNE: 08.04.2016 – 15.05. 2016
Intencje mszalne

Parafia pw św. Jadwigi Śląskiej
INTENCJE MSZALNE: 08.05.2016 – 15.05.2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 maja 2016 r. VI niedziela wielkanocna Długi Weekend!!!
Ogłoszenia duszpasterskie

1 maja 2016 r. VI niedziela wielkanocna

Długi Weekend!!!


1. Witaj maj! Rozpoczyna sie najpiękniejszy miesiąc maj poświęcony Maryi.

Parafia pw św. Jadwigi Śląskiej INTENCJE MSZALNE: 01.05.2016 – 08.05.2016
Intencje mszalne

Parafia pw św. Jadwigi Śląskiej
INTENCJE MSZALNE: 01.05.2016 – 08.05.2016


Strona 1 z 93 1 2 3 4 > >>
Diecezja Świdnicka
Ulubiona pieśń Jana Pawła II
Zdjęcia panoramiczne kościoła


Domowy Kościół

www.dk.oaza.pl

Niedziela

www.niedziela.pl

Gość Niedzielny

www.goscniedzielny.wiara.pl

Radio Maryja

www.radiomaryja.pl

Facebook
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 25
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Andrzej BAZIAK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie